Tietosuojakäytäntö

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

LVI Ekonsult Oy (Y-tunnus 2633830-9, jäljempänä ”LVI Ekonsult Oy” tai "me”) kerää ja käsittelee nykyisten, aiempien ja mahdollisten asiakkaiden sekä tällaisten asiakkaiden työntekijöiden ja edustajien henkilötietoja (kaikki luonnolliset henkilöt ovat ”rekisteröityjä”). Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on edistää avoimuutta ja selittää, miten henkilötietoja käsitellään osana asiakasliiketoimintaa. Jos sinulla on asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä LVI Ekonsult Oy:n toimistoon.

 

1. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja saadaan pääasiassa rekisteröidyiltä tai rekisteröityjen suostumuksella. Voimme käsitellä myös henkilötietoja, jotka ovat peräisin rekisteröidyn edustamalta yritykseltä, viranomaisilta tai muilta yhteistyökumppaneilta, kuten alihankkijoilta, sekä tietoja, jotka ovat peräisin julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta ja kaupparekistereistä. Henkilötiedoiksi luetaan seuraavat: tunnistetiedot, kuten nimi, yritys, jota rekisteröity edustaa, sekä rekisteröidyn asema yrityksessä, yhteystiedot, kuten työpaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä asiakassuhteessa syntyneet henkilötiedot, kuten yhteydenpito, ostotilauksien sisältämät tiedot ja laskutustiedot, joita tarvitaan toimituksia ja muita asiakastehtäviä varten.

 

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, joka syntyy, kun rekisteröity on asiakkaamme tai asiakkaamme palveluksessa, tai meitä koskevaan lakisääteiseen velvoitteeseen.

Henkilötietoja käsitellään mahdollisten asiakkaiden tutkimista ja neuvotteluja varten, tarjousten pyytämistä varten, tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen ja hankkimiseen asiakkailtamme, laskuttamiseen, toimeksiantosopimusten laatimiseen, täytäntöönpanoon ja ylläpitämiseen sekä tällaisiin sopimuksiin liittyvien toimien tuottamiseen ja suorittamiseen.

 

3. Tietojen siirtäminen ja sijainti

Siirrämme osana liiketoimintaamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille, kuten esim. työn tilaajille ja alihankkijoille, kun se on tarkoituksenmukaista.

Henkilötiedot sijaitsevat Euroopan unionissa (EU) tai Euroopan talousalueella (ETA). Sinulle ilmoitetaan, jos henkilötietojasi siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin sen on tarpeen asiakassopimuksen täytäntöönpanon ja täyttämisen vuoksi tai olemassa oleville tai mahdollisille asiakkaille tehtävien tarjousten ja liiketoimintaehdotusten vuoksi sekä muihin olemassa oleviin tai mahdollisiin asiakassuhteisiin liittyviin laillisiin tarkoituksiin. Jos asiakassuhde päättyy, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on liiketoiminnan kannalta tarpeen, esimerkiksi sopimusarkiston ylläpitoa sekä mahdollisiin reklamaatioihin vastaamista ja niiden käsittelyä varten.

Säilytämme henkilötietoja myös silloin, kun niiden säilyttäminen on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kuten esimerkiksi kirjanpitoa varten.

Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita.

 

5. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää meiltä pääsyä omiin henkilötietoihinsa ja pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista ja itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus vastustaa käsittelyä ja tietyin edellytyksin oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa, että saat meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen perumista tapahtuneen suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

Kaikki pyynnöt tulee toimittaa edellä mainittuun osoitteeseen.

Pyrimme toteuttamaan pyynnöt parhaamme mukaan. Toisinaan joudumme kuitenkin epäämään pyynnön. Siinä tapauksessa ilmoitamme, miksi pyyntö evättiin.

Jos tapamme käsitellä henkilötietoja ei mielestäsi täytä yleisen tietosuoja-asetuksen tain muun sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia, voit pyytää Suomen tai muun kotimaasi tietosuojaviranomaista vahvistamaan henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden.

 

6. Evästeet, tietoturva ja yksityisyyden suoja verkkopalvelussa

Käytämme evästeitä sivustollamme sivuston käytön seurantaan, parantaaksemme sivuston käytettävyyttä ja suorituskykyä. Osa evästeistä on kolmannen osapuolen ohjelmistoihin kuuluvia. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Tarkemmat tiedot evästeistä löydät alempaa yksityisyyden suojan ja evästeiden kuvauksista.

 

Evästeet (cookies)

Verkkosivustolla käytetään ns. evästeitä (”cookies”) palvelun käytön seurantaan. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Ekonsult.fi:stä saadaan tietoa, jonka avulla palvelun suorituskykyä, käytettävyyttä ja rakennetta kehitetään. Näitä tietoja käytetään siis sivuston kehittämiseen. 
Käyttäjän selain hyväksyy normaalisti evästeet, mutta käyttäjä voi estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen ohjeista. Usein verkkopalvelut edellyttävät toimiakseen evästeiden hyväksymistä.

 

Tietoturva

Asiointi verkkosivustollamme on turvallista, sillä asiointi tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Tarkista kuitenkin seuraavat asiat, mikäli käytät tietokonetta, joka on muidenkin käytössä: 

• Tyhjennä selaimen välimuisti eli cache käytön jälkeen. Se tapahtuu selaimen valikon kohdasta Internet-asetukset. 
• Sulje selain, kun lopetat Internetin käytön. Näin varmistat, että seuraava käyttäjä ei pääse katsomaan selaamiasi sivuja. 

Mikäli lähetät toimistoomme sähköpostia, Ekonsult Oy ei vastaa käyttämäsi sähköpostin tietoturvasta.

 

Yksityisyyden suoja ekonsul.fi:ssä

Ekonsult Oy:n verkkopalvelun käyttö on anonyymiä, eikä sivuston käyttäjistä kerätä tunnistettavaa tietoa. Palvelussa mahdollisesti olevat kolmannen osapuolen syötteet (Twitter, Facebook, LinkedIn) ja ohjelmistot voivat käyttää evästeitä omien käytäntöjensä mukaan siirryttäessä heidän palveluihinsa.

 

7. Suostumus

Käyttämällä sivustoa rekisteröidyt hyväksyvät tietosuojakäytännön