Tietoa yrityksestämme

 

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tuottaa LVI- asiantuntijapalveluita maakunnan rakennuskohteissa. Toiminta-ajatustaan yritys toteuttaa suorittamalla LVI- suunnittelu- ja valvontatöitä. Yritys pyrkii verkostoitumaan myös muiden saman alan yritysten kanssa, että saadaan mahdollisimman asiantuntevat ammattilaiset toteuttamaan tilaajan tarpeet.

 

Henkilöstö

Esko Jalkanen vastaa yrityksen hallinnosta ja LVI- valvontatöistä.

Ville Jalkanen opiskelee tate- insinööriksi ja on harjoittelijana LVI- valvontatöissä

Päivi Jalkanen vastaa oman päivätyönsä ohessa yrityksen konttorirutiineista.

 

Kun on kysymyksessä yrittäjävetoinen henkilöstö, yrittäjät yhdessä päivittäin käyvät läpi yrityksen toimintaa ja strategiaa.

 

Fyysiset voimavarat

Yrityksellä on vuokrattu Niskakatu 16, Joensuu, 100 m2 toimistotilat. Tiloissa on alivuokralaisena LVI- suunnittelutoimisto ja rakennusvalvomotoimisto. Tällä yhteisellä synergialla yritys pyrkii laajempaan toimintaan ja asiantuntevampaan palveluun.

 

LVI- suunnittelussa käytössämme on MagiCAD 2016.4 suunniteluohjelmisto.

 

Valvontatöissä yrityksellä on jokaiselle työmaalle räätälöity valvontamatriisi.

 

Yrityksen visio 2021

Yrityksen palveluksessa on 2+5-8 henkilöä

Yrityksen toiminta-alue on edelleen oma maakunta

Asiakasryhmiä ovat nykyisten lisäksi, yhteiskunnallinen sektori laajemmin kuin nykyisin, terveyspalveluihin erikoituneet yritykset, vesijohto- ja viemärisaneeraussuunnittelu, taloyhtiöt.

Vahvistetaan osaamista hankkimalla ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilökuntaa, sekä huolehditaan heidän kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.