Tietoa yrityksestämme

Toiminta-ajatuksena on tuottaa LVI- asiantuntijapalveluita maakunnan rakennuskohteissa. Toiminta-ajatustaan yritys toteuttaa suorittamalla LVI- valvonta- ja suunnittelutöitä. Yritys pyrkii verkostoitumaan myös muiden saman alan yritysten kanssa, että saadaan mahdollisimman asiantuntevat ammattilaiset toteuttamaan tilaajan tarpeet.

Esko Jalkanen vastaa yrityksen hallinnosta ja LVI- valvontatöistä.
Päivi Jalkanen vastaa oman päivätyönsä ohessa yrityksen konttorirutiineista.

Kun on kysymyksessä yrittäjävetoinen henkilöstö, yrittäjät yhdessä päivittäin käyvät läpi yrityksen toimintaa ja strategiaa.

100 m2 tiloissa Niskakadulla on alivuokralaisena LVI- suunnittelutoimisto ja rakennusvalvomotoimisto. Tällä yhteisellä synergialla yritys pyrkii laajempaan toimintaan ja asiantuntevampaan palveluun.