Tietoa yrityksestämme

Toiminta-ajatuksena on tuottaa LVI- asiantuntijapalveluita maakunnan rakennuskohteissa. Toiminta-ajatustaan yritys toteuttaa suorittamalla LVI- valvontatöitä. Yritys pyrkii verkostoitumaan myös muiden saman alan yritysten kanssa, että saadaan mahdollisimman asiantuntevat ammattilaiset toteuttamaan tilaajan tarpeet.

Esko Jalkanen vastaa yrityksen hallinnosta ja LVI- valvontatöistä.
Päivi Jalkanen vastaa oman päivätyönsä ohessa yrityksen konttorirutiineista.

Ville Jalkanen toimii talotekniikan- valvoja harjoittelijana, talotekniikan insinööriopintojensa ohella.

Kun on kysymyksessä yrittäjävetoinen henkilöstö, yrittäjät yhdessä päivittäin käyvät läpi yrityksen toimintaa ja strategiaa.

100 m2 tiloissa Niskakadulla on alivuokralaisena rakennusurakoitsijoita ja rakennusvalvomotoimisto. Tällä yhteisellä synergialla yritys pyrkii laajempaan toimintaan ja asiantuntevampaan palveluun.